vimnadera.com

LAJILAHI 


Ako, kung sakali, ang aking tinubuang lupa,  
Paano akong hindi nagpasakop sa Kastila? 

Karapat-dapat ba akong tawaging Pilipino 
Kung kay Haring Felipe di naman ako saludo?        

Halimbawang namatay nga siya sa kalibugan 
Ayaw kong isunod sa kanya ang aking pangalan.    

Walang iniwan ito sa tawag na "Maharlika"
Na ang kahulugan daw ay "higanteng titi" pala.      
  
Akin pang mas iibigin kaysa malaking ari, 
Lalaki man o hindi, ang malaking pag-aari.    

Ito nga ang ibig sabihin ng isang lupaing 
Minahan ng ginto ni Haring Solomon - ang Ofir.     
O ang Maniolae - na kapuwa antigong bansag  
Ng mga pari at pantas sa lumang Pilipinas.     
Subalit bakit mas malapit sa taguring May-i 
(O lugar na maahas) ang sa akin nangyayari?     
Matay kong isiping nasa pugad ako ng traydor  
Pero ano itong nakapalibot na ulupong?  
Mas masahol pa sila sa talangkang nambibigo  
Kahit pa sa kadugong ang narating ay malayo.     
Tayo ba ang salamin ng puta-putakeng pulong 
Nagtutuklawan kung kaya hindi mabuo-buo?     
Hindi ba ito ang tumulong sa kolonisador  
Para lupigin tayo nang walang kagatol-gatol?    
"Wala kang paki," sabi ng isa, "sa di mo pami."  
Sabi naman ng iba: "Kayo-kayo. Kami-kami."     
May lakas-loob pa ba tayong mangarap umunlad 
​Samantalang, pagkamulat, tayo ay watak-watak? 


Hindi kaya nasarapan tayong maging alipin  
Kaya wala na tayong mas mataas na mithiin?    
Ano at mamamakyaw pa raw kung makakatingi?  
Bakit pa raw bibili kung mas madaling humingi?    
Ganito ba ang uri ng mundo na mamamana  
Sa akin ng aking anak na magkakaanak pa?    
Disin sana napipili rin ang ating magulang.  
Maging ang kung saan tayo isisilang na bayan.     
Bagamat maaari pang mandarayuhan ako  
Iiwan at iiwan ko rin ang puso ko rito.    
Dito sa tierra adoradang gagawin kong bansang  
Kailangan ako kaya ako rito nagmula.